Η εξυπηρέτηση πελατών/πολιτών δεν είναι τμήμα, δεν είναι υποχρέωση, είναι διάθεση

Τα περιοριστικά μέτρα μεταξύ άλλων έφεραν στην επιφάνεια ένα παράδοξο : ο πολίτης/ πελάτης τυγχάνει καλύτερης εξυπηρέτησης από τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες απ΄ ότι από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όσες ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούσαν, δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν και ν αντεπεξέλθουν στην μεγάλη ζήτηση που αναγκαστικά και λόγω περιοριστικών μέτρων, κατευθύνθηκε προς αυτές, με…

Τι είναι η επίλυση διαφορών;

Συχνά μιλάμε για την διαδικασία επίλυσης διαφορών χωρίς όμως να έχουμε ποτέ αναφερθεί στον ορισμό της. Η επίλυση διαφορών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δύο ή περισσότεροι αναζητούν έναν ειρηνικό τρόπο να διαχειριστούν ή και να λύσουν την διαφωνία, διαφορά τους. Η υποκειμενική αντίληψη της δικαιοσύνης, η υπερβολική εμπιστοσύνη στις απόψεις και τις ικανότητες…