Θα επέλεγες την ή τον σύντροφο της ζωής σου….on line? Το σπίτι που θέλεις να μείνεις;

Ο παράξενος αυτός τίτλος έχει να κάνει με τις on line διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτό το καιρό και που αφορούν στην επίτευξη συμφωνιών, σημαντικών για την συνεργασία και το μέλλον επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Και μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι να αξιοποιούμε το διαδυκτίο για μια σειρά ενεργειών όπως αγορές καταναλωτικών / αναλώσιμων αγαθών ή καταλύματος…