Επικοινωνία μέσω e-mail

Το e-mail είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, που ο χαρακτηρισμός τους ως αποτελεσματικού ή όχι εξαρτάται από την χρήση του, κάτι σαν το μαχαίρι το οποίο μπορεί να σου εξασφαλίσει τροφή ή να σου αφαιρέσει την ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ευκολία και την ταχύτητα που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως δεν υπάρχει αμφιβολία για…