Η ανάγκη να μιλάς και να κατανοείς την γλώσσα της αγοράς

Είναι κοινός τόπος ότι στις επιχειρήσεις υπάρχει κάποια “δυσκολία στην επικοινωνία” μεταξύ οικονομικού τμήματος και τμήματος πωλήσεων, με τους μεν να μιλούν την ορθολογική γλώσσα των αριθμών, τους δε να επικαλούνται διαισθήσεις, συναισθήματα, σχέσεις με πελάτες κλπ. Αντίστοιχα κενά επικοινωνίας υπάρχουν και μεταξύ άλλων τμημάτων σε διάφορους συνδυασμούς : marketing – πωλήσεις, πωλήσεις – αποθήκη,…