Οι πραγματικές λύσεις στις εργατικές διαφορές δεν βρίσκονται στα δικαστήρια

Ένα από τα σημαντικότερα assets μιας εταιρείας είναι η φήμη της, τόσο ως προς τις υπηρεσίες/ προϊόντα που προσφέρει όσο και ως προς το περιβάλλον εργασίας. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και αποτελεί κοινό τόπο, ότι στον μαραθώνιο που τρέχουν οι επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατό να διακρίνεσαι για την αριστεία των προϊόντων και υπηρεσιών…