Η διαχείριση της εργασιακής σχέσης

Το εργατικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από πληθώρα νόμων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ, που το καθιστούν ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό. Η πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει, δεν είναι τυχαία, καθότι ο νομοθέτης καλείται να ρυθμίσει μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, που φέρουν τους τίτλους  του εργοδότη και του εργαζόμενου, σχέση με έντονο συναισθηματικό…