Η Διαμεσολάβηση και τα προσωπικά σου οφέλη

Πολλά ακούγονται για την Διαμεσολάβηση και ακόμη περισσότερα θα ακουστούν από Σεπτέμβριο, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, όπου θα αυξηθούν και οι Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες. Μεταξύ των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται υπέρ της Διαμεσολάβησης, είναι ότι οδηγεί σε αμοιβαία αποδεκτή λύση, ξεπερνά το παρελθόν εστιάζοντας στο μέλλον, είναι γρηγορότερη – αμεσότερη διαδικασία και ως…