Ο διαφορετικός (;) σχολικός Σεπτέμβρης του 2020

Ο Σεπτέμβρης έφτασε και περίπου 1,5 εκ παιδιά, οι γονείς τους (περίπου ίδιος αριθμός ατόμων) και 150 χιλ εκπαιδευτικοί θα βρεθούν μαζί εντός της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, στην οποία βέβαια θα πρέπει να υπολογίσουμε και περίπου άλλους 15-20 χιλ απασχολούμενους σε επικουρικές / υποστηρικτικές θέσεις (πχ καθαρίστριες, διαχειριστές κυλικείων κλπ). Δηλαδή περίπου 3,2 εκ άτομα,…