Πως μπορώ να λύσω την διαφορά μου Εξωδικαστικά; Οδηγός Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης Διαφορών

Ο όρος εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών αναφέρεται σε έναν αριθμό διαδικασιών οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίλυση μιας διαφοράς, μιας διαμάχης,  εκτός δικαστηρίου. Σύνηθες πεδίο αξιοποίησης των διαδικασιών εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών είναι διαφορές, διαμάχες που αναπτύσσονται στην οικογένεια, στην γειτονιά-τοπική κοινότητα, στο χώρο εργασίας, ανάμεσα σε επιχειρήσεις, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η…

Πως το Υπουργείο Υγείας μπορεί να απαλλάξει τους γιατρούς από τις ποινικές και αστικές ευθύνες τους

Είναι της πάσης γνωστό στον ιατρικό κόσμο ότι αμέλεια του ιατρού κατά την εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων του  υπάρχει , όταν ο γιατρός κατά την άσκηση του επαγγέλματος του δεν επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια και προσοχή , εφαρμόζοντας τους θεμελιώδεις κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ο γιατρός, κατά των Κώδικα Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος,  οφείλει να ασκεί…