Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών (2ο Μέρος)

Το πρώτο μέρος, έκλεινε με την ενημέρωση για την ύπαρξη διαδικασίας που θα έχει πρωταγωνιστή εσένα, αυτής της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά , με συμβούλους γάμου,  ψυχολόγους,  θεραπευτές, ειδικούς στην διαχείριση της ψυχολογικής πλευράς της διαφοράς , την επούλωση «τραυμάτων» που ενδέχεται να υπάρχουν και αυτό διότι η διαμεσολάβηση δεν…