Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα / GDPR

Η εταιρεία Amplus AE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του IT, ανέθεσε στο γραφείο μας την διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων / GDPR

Υπαναχώρηση από Σύμβαση Πώλησης

Την διαχείριση υπόθεσης αναφορικά με την επιστροφή προϊόντων που προμηθεύτηκε από κατάστημα, μας ανέθεσε πελάτης μας, προκειμένου να υπαναχωρήσουμε από την Σύμβαση Πώλησης λόγω πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στα αγορασθέντα προϊόντα

Οικογενειακή Επιχείρηση

Τις συμβουλές του γραφείου μας αναζήτησε μέλος οικογενειακής επιχείρησης για θέματα που αντιμετωπίζει με εταίρους – μέλη της οικογένειας, αναθέτοντας μας και την ουσιαστική και τυπική τροποποίησης του καταστατικού.

Ίδρυση Εταιρείας

Μας ανατέθηκε η ίδρυση εταιρείας και η διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της (όπως οι συμβάσεις εργασίας, σύμβαση τεχνικού ασφαλείας, διαδικασίες με τράπεζες, έλεγχος σύμβασης μίσθωσης, έλεγχος σύμβασης ανάθεσης έργου, συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)