Εταιρείες

Ετ‎ετερόρρυθμος εταίρος μας ζήτησε να αναλάβουμε την διαπραγμάτευση της διαδικασίας αποχώρησης του από την εταιρεία και μεταβίβασης του εταιρικού του μεριδίου. Εξωδικαστικη επίλυση μέσω διαπραγματευσεων

Εταιρειες

Μέτοχος μειοψηφίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, μας ανέθεσε την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του αναφορικά με τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας‎. Εξωδικαστική επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων