Οικογενειακή στέγη, πληττόμενος σύζυγος και μείωση μισθώματος

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03/2020 προβλέφθηκε η μείωση ενοικίου κατά 40% σε συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει ανασταλεί η δραστηριότητα της, αφήνοντας κενό ως προς την περίπτωση όπου στην σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας συμβάλλεται μόνο ο ένας σύζυγος , ο οποίος δεν έχει πληγεί και…