Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα / GDPR

Η εταιρεία Amplus AE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του IT, ανέθεσε στο γραφείο μας την διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων / GDPR

Υπαναχώρηση από Σύμβαση Πώλησης

Την διαχείριση υπόθεσης αναφορικά με την επιστροφή προϊόντων που προμηθεύτηκε από κατάστημα, μας ανέθεσε πελάτης μας, προκειμένου να υπαναχωρήσουμε από την Σύμβαση Πώλησης λόγω πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στα αγορασθέντα προϊόντα