Κληρονομικό

Ομογενείς ανέθεσαν στο γραφείο μας την διαχείριση κληρονομικών θεμάτων (δημοσίευση διαθήκης και κήρυξης της κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, κατάθεση ξενόγλωσσης διαθήκης) αναφορικά με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα