Εταιρείες/ Νομικές Συμβουλές

Η NIHON SΗIPYARD (NSY,  https://www.nsyc.co.jp/), η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 από την Imabari Shipbuilding Co., Ltd. και η Japan Marine United Corporation, με  αντικείμενο το  σχεδιασμό και πώληση όλων των τύπων εμπορικών πλοίων και πλωτών κατασκευών ανοικτής θαλάσσης, εκτός από πλοία μεταφοράς LNG και έδρα το Τόκυο, επέλεξε το γραφείο μας για…

Αναγκαστική Εκτέλεση και Καθολικός ή Ειδικός Διάδοχος . Είναι αναγκαία η επίδοση νέας διαταγής από την Καθολικό ή Ειδικό Διάδοχο;

Το άρθρο 925 ΚΠολΔ έχει αποτελέσει ένα από τα μέσα άμυνας του καθ ου η εκτέλεση κατά εταιρειών στις οποίες οι τράπεζες έχουν μεταβιβάσει τις απαιτήσεις τους.  Σύμφωνα με αυτό  : «ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν σε εκείνον κατά του οποίου…