Διαπραγματευτική ικανότητα. Μια ταλαιπωρημένη δεξιότητα

Η καθημερινή χρήση της διαπραγμάτευσης, έχει οδηγήσει στο να απωλέσει την πραγματική αξία που έχει ο όρος και ως εκ τούτου στην απομυθοποίηση και την κατάχρηση του. Είναι αλήθεια πως η διαπραγμάτευση διέπει όλες τις σχέσεις και επικοινωνίες μας. Όμως είμαστε όλοι ικανοί να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά; Όχι. Μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί; Ναι, διότι η διαπραγματευτική…