Διεκδίκηση Κοινοχρήστων Δαπανών: Διαχειριστές και Συνιδιοκτήτες σε απόγνωση

Τα ανείσπραχτα κοινόχρηστα και τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο την τελευταία δεκαετία, συνέπεια της ανέχειας που έφερε η οικονομική κρίση, της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της διερεύνησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύει σημαντικά ο ρόλος του…

Με τι βρίσκεται αντιμέτωπη μια οικογενειακή επιχείρηση

Το συναίσθημα έχει κυρίαρχο ρόλο σε μια οικογενειακή επιχείρηση με αποτέλεσμα η ένταση των συγκρούσεων, από όπου και αν προέρχονται αυτές, να είναι πολύ μεγάλη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεις στις οικογενειακές επιχειρήσεις καταλήγουν συχνά στην απορύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται αποφάσεις στο σωστό χρόνο, να μειώνεται η…