Η Ευθύνη του Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής θεωρείται ότι είναι εντολοδόχος του συνόλου των συνιδιοκτητών με τους οποίους έχει συνάψει την σύμβασης εντολής , ήτοι να διεξάγει χωρίς αμοιβή τα καθήκοντα που του ανέθεσε η ομάδα της συνιδιοκτησίας ( Γενική Συνέλευση). Τα θέματα εκλογής του διαχειριστή, της θητείας του κλπ, είναι ρητά διατυπωμένα στον κανονισμό της πολυκατοικίας  και όπου δεν…

Η (άμεση) προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον (..) Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Ως προσωπικότητα νοείται το σύνολο των αστάθμητων αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου. Ο νομοθέτης…