Η (κακο)διαχείριση της “Ελπις” δεν σταματά στις 24 Ιανουαρίου.

Η γενική αργία της 25ης Ιανουαρίου 2022 , κηρύχθηκε με το ΦΕΚ 187/ 24-1-2022, όπου στο μοναδικό άρθρο αναφέρει ότι κηρύσσει σε “Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως (..)”. Η δυνατότητα…