Εταιρείες/ Νομικές Συμβουλές

Η NIHON SΗIPYARD (NSY,  https://www.nsyc.co.jp/), η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 από την Imabari Shipbuilding Co., Ltd. και η Japan Marine United Corporation, με  αντικείμενο το  σχεδιασμό και πώληση όλων των τύπων εμπορικών πλοίων και πλωτών κατασκευών ανοικτής θαλάσσης, εκτός από πλοία μεταφοράς LNG και έδρα το Τόκυο, επέλεξε το γραφείο μας για…

Κληρονομικό

Ομογενείς ανέθεσαν στο γραφείο μας την διαχείριση κληρονομικών θεμάτων (δημοσίευση διαθήκης και κήρυξης της κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, κατάθεση ξενόγλωσσης διαθήκης) αναφορικά με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα