Θέματα Σχολικής Κοινότητας

Εντολέας μας, μισθωτής σχολικού κυλικείου, μας ανέθεσε την διαπραγμάτευση θεμάτων που είχε με την λειτουργία του κυλικείου και την καταγγελία και λύση της μισθωτικής σχέσης. Ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής Χανίων και του Δήμου Χανίων

Εταιρείες

Ετ‎ετερόρρυθμος εταίρος μας ζήτησε να αναλάβουμε την διαπραγμάτευση της διαδικασίας αποχώρησης του από την εταιρεία και μεταβίβασης του εταιρικού του μεριδίου. Εξωδικαστικη επίλυση μέσω διαπραγματευσεων

Εταιρειες

Μέτοχος μειοψηφίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, μας ανέθεσε την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του αναφορικά με τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας‎. Εξωδικαστική επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων