Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα / GDPR

Η εταιρεία Amplus AE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του IT, ανέθεσε στο γραφείο μας την διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων / GDPR