Κοινόχρηστα – Πολυκατοικίες- Διαφορές από Οροφοκτισία

Ομογενής από τις ΗΠΑ ανέθεσε στο γραφείο μας την εκπροσώπηση του αναφορικά με διαφορές που προκύπτουν από την διαχείριση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, σε ακίνητο του στην Ελλάδα