Δημήτριος Ν. Στρατηγόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στην Αθήνα, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής & Σχολής Πολιτικών Επιστημών με ειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαθέτει μακρά δικαστηριακή πρακτική και ενασχόληση με τομείς του Διοικητικού, Ποινικού και Αστικού Δικαίου.

Email: stratigopoulos@skplaw.gr

Τηλέφωνο:6972770855