Υπάρχουν διαφορές μεταξύ φίλων, γειτόνων, συνεταίρων, συζύγων, αδελφών, οικογενειών, εταιρειών, διαφορές μεταξύ φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, μεταξύ εταίρων, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, μεταξύ εταιρειών που επιδιώκουν την ανάπτυξη και οικολογικών οργανώσεων, μεταξύ πολίτη και κράτους, μεταξύ αγνώστων.

Όλοι μας έχουμε θέματα που μας απασχολούν και επιθυμούμε να τα λύσουμε, εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετήσουμε, προθεσμίες που πρέπει να προλάβουμε, περιουσιακά στοιχεία να τακτοποιήσουμε, συμφωνίες να κλείσουμε.

Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι να επιλύσει και να διευθετήσεις κανείς όλα τα ανωτέρω, είτε ακολουθώντας συγκεκριμένους κανονισμούς και οδηγίες, είτε προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη, είτε επιλέγοντας τον δρόμο των διαπραγματεύσεων, της διαμεσολάβησης και γενικότερα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών.

Το Γραφείο μας, το οποίο αποτελεί συνέχεια του δικηγορικού γραφείου του Θεόδωρου Στρατηγόπουλου με πρώτο έτος λειτουργίας το 1965, έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη δικαστηριακή εμπειρία και χειρισμό, πλήθους υποθέσεων αστικού, εμπορικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου και είναι σε θέση να λύσει τις διαφορές σας, να διευθετήσει τα ζητήματα σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσα από το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε.

  • Ακούμε το πρόβλημα σας
  • Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα σας
  • Κατανοούμε τις επιθυμίες – ενδιαφέροντα σας
  • Είμαστε συνεργάτες σας
  • Αποτελούμε μέρος της λύσης στα θέματα που σας απασχολούν
  • Σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και προτείνουμε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς, επιτεύξιμους, μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους τρόπους επίλυσης των ζητημάτων- υποθέσεων που σας απασχολούν
  • Παρέχουμε υπηρεσίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία
Υπηρετούμε τον νέο Νομικό Συλλογισμό: Γεγονότα / πραγματικά περιστατικά / Τι συνέβη+ Εφαρμοστέος Νόμος (αντικειμενικά πρότυπα)/ Ποιοι επηρεάστηκαν+ Ενδιαφέροντα εμπλεκομένων μερών (υποκειμενικά πρότυπα) / Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα= ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ,  σε συνδυασμό με τις κλασικές αξίες της δικηγορίας, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα λόγια του Γκαίτε : “Δικηγόρος : Υπηρέτης, βοηθός, σύμβουλος, παραστάτης, υπερασπιστής , με μια λέξη ολόκληρος άνθρωπος. Ο δικηγόρος δε ζει την δική του ζωή, αλλά την ζωή του άλλου, του πελάτου του, την έγνοια, την ανάγκη, την απελπισία, την προσβολή και τον πόνο του άλλου, όλα αυτά τα υιοθετεί, τα κάμνει ιδικά του και αναλύεται μέσα εις τα συναισθήματα αυτά. Η επιτυχία του αποτελεί ευτυχία του, η αποτυχία του λύπη του. Να υπερασπίζεται το εμπιστευθέν εις αυτόν δίκαιον, να καταπολεμεί την εις αυτό αντιτιθεμένην αδικίαν, να είναι πιστός και ευθύς μέχρι τελευταίας του πνοής, ιδού τι ωρκίσθη να τηρεί και τι ανέγραψεν ο δικηγόρος ως έμβλημα εις την σημαίαν του”

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ